Zwiedzanie muzeum

Filmy prezentujące zbiory muzeum zrealizowane zostały w roku 2011, tj. przed rozpoczęciem prac rewitalizacyjnych założenia muzealnego. Teraz  budynek muzealny i jego bezpośrednie otoczenie wygląda zupełnie inaczej, ale ekspozycja zabytków, ponownie udostępniona zwiedzającym, pozostała bez większych zmian. Tylko  kilka zabytków przekazano właścicielom lub do konserwacji; ich miejsce zajęły inne obiekty, dotąd nieeksponowane