„Za pokolenia i dla pokoleń”. Konserwacja dokumentów z archiwum diecezjalnego

Za pokolenia_plakat

plakat