X lat Muzeum Diecezjalnego we Włocławku

pastorał otwarcie

pastorał otwarcie

3 grudnia 2015 roku mija 10 lat od chwili otwarcia Muzeum Diecezjalnego we Włocławku, ważnej placówki na mapie kulturalnej miasta. Był to akt szczególny, gdyż zabytki gromadzone już od drugiej połowy XIX w. po czasy współczesne nie były eksponowane na wystawie stałej. Odzyskanie, pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, dawnego pałacu biskupa Krzysztofa Antoniego Szembeka, potem kanoników katedralnych, stworzyło niepowtarzalną okazję by otworzyć i zaprezentować piękne zabytki diecezji. Po długim okresie przystosowania budynku do celów ekspozycyjnych i zgromadzeniu dalszych zabytków możliwe stało się otwarcie muzeum. Ogromnym wysiłkiem diecezji i przy wsparciu funduszy unijnych udało się dokonać rewitalizacji budynku, dobudować nowoczesną salę koncertowo- wystawienniczą, zorganizować magazyny muzealne i pracownie konserwatorskie. Muzeum zgromadziło blisko dwa tysiące zabytków, w tym dużą kolekcję szat liturgicznych, medali pamiątkowych, numizmatów, rzeźb i malarstwa.

Dziś muzeum jest instytucją kultury realizującą różnorodne formy popularyzacji zabytków całej diecezji, jest organizatorem wystaw czasowych i koncertów. Dzięki rewitalizacji obiektu powiększono możliwości ekspozycyjne: powstała sala pamięci bł. Biskupa Michała Kozala, sala pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, sala działalności misyjnej księży diecezjalnych. Osobne miejsce znalazło się w skarbcu dla najcenniejszych i najpiękniejszych eksponatów. To już jest inne muzeum, niż 10 lat temu.