Wizyta w muzeum ks. biskupa Michała Janochy

herb-1

 

janocha4

18 listopada br. przebywał we Włocławku ks. biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski, Przewodniczący Rady d.s. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Konferencji Episkopatu Polski., który zwiedził katedrę, a  także muzeum diecezjalne . Ksiądz biskup jest doktorem habilitowanym historii sztuki, znawcą kultury bizantyjskiej. Pracował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, później jako profesor kierował Katedrą Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Artes Liberales, w komisji Speculum Byzantinum. Jest autorem wielu publikacji z zakresu historii sztuki i tradycji bizantyjskiej oraz teologii kultury.

Ksiądz biskup żywo interesował się historią utworzenia muzeum, zbiorami na wystawie stałej, a także najdawniejszymi dokumentami dotyczącymi diecezji eksponowanymi na wystawie czasowej „Źródła kultury duchowej i materialnej Włocławka”. Wizyta w katedrze, podziwianie jej zabytków było miłym wspomnieniem czasu, kiedy w przeszłości bywał we Włocławku w celu zbierania materiałów do prac naukowych.                                                                                                               Foto: Internet – Dywiz