Szkolenie dla księży – opiekunów zabytkowych świątyń

szkolenie_bud_sakr
WYDARZENIE:

Spotkanie szkoleniowe poświęcone problematyce konserwatorskiej zabytkowych kościołów.


ORGANIZATORZY:

Sambor Gawiński
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ks. kan. dr Piotr Sierzchała
Diecezjalny Konserwator Zabytków

ks. mgr lic. Zbigniew Łukasik
Diecezjalny Wicekonserwator Zabytków
Dyrektor Muzeum Diecezjalnego


DATA:
26.02.2019 r.


GODZINA:
10.00


MIEJSCE:
Muzeum Diecezjalne we Włocławku
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu organizuje cykl szkoleń poświęconych problematyce konserwatorskiej budowli sakralnych. W ramach szkolenia wykład wygłosi prof. Bogumiła Rouba z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, specjalista ds. ochrony i problematyki konserwatorskiej budownictwa sakralnego, autorka książki pt. „Pielęgnacja świątyni i innych zabytków”.

Szkolenie adresowane jest do proboszczów diecezji włocławskiej, mających pod swoją opieką zarówno budowle zabytkowe, jak i obiekty jeszcze nie będące zabytkami.
Zapraszamy również wszystkich prezbiterów zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie objęte jest patronatem honorowym J.E. Ks. Biskupa Wiesława Meringa.
"Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży" - Bogumiła J. Rouba (fragm. przedmowy do II wydania - prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman)


Z jednej strony obserwujemy wiele pozytywów dotyczących badań jak i nowych technik konserwatorskich. Z drugiej strony spostrzegamy coraz więcej zjawisk negatywnych.Po 10 latach prof. Bogumiła Rouba wznawia swoją książkę dotyczącą Pielęgnacji Świątyni rozszerzając nie tylko jej tytuł ale także i znacznie zakres. Przez te 10 lat w naszym Kraju zmieniło się wiele spraw związanych z zabytkami.

[…] Szerzą się poglądy, że zabytki architektury można „modernizować”, a więc dowolnie przerabiać i unowocześniać a także dekorować wbrew ich historycznym standardom. Prowadzi to zawsze do utracenia wartości dawności jak i wartości dokumentalnej.

[…] W tej sytuacji książka prof. B. Rouba wpisuje się w pilne potrzeby naszego dziedzictwa kulturowego. Została ona poważnie rozszerzona i nie tylko o zagadnienia związane z główną specjalnością Pani Profesor a więc konserwację malarstwa i rzeźby polichromowanej, lecz także o zagadnienia, jakimi jako badacz zajmuje się ona od wielu lat - klimatem, w jakim powinny znajdować się zabytki oraz szeroko rozumianą problematyką profilaktyki konserwatorskiej. Autorka wprowadza nas także w wiele istotnych zagadnień związanych z dawnymi dziełami architektury.

[…] Warto, aby Czytelnik przejął od Autorki to duże umiłowanie oryginału, wartości jego dawności, jego niezmienionej faktury oraz zachowanej lub właściwie przywróconej kolorystyki. Warto także, aby to podejście przeniósł na podlegający jego opiece zabytek […].