Promocja książki „Impresje z dawnego Włocławka”

abc 001

plakat-impres WMD

 

Muzeum Diecezjalne zaprasza na promocje nowej publikacji o Włocławku pt. „Impresje z dawnego Włocławka”. Autorami albumu są włocławianie artysta plastyk Janusz Nowierski i przewodnik turystyczny PTTK Andrzej Szczepański. W publikacji tej artystycznie przetworzone stare widoki naszego miasta, wykonane złożoną techniką malarską, zostały uzupełnione opisem ich zabytkowych walorów z wyraźnym osobistym odczuciem nostalgii i tęsknoty za tym co minęło.
Wystawę prac uświetni recital fortepianowy w wykonaniu Jacka Szczepańskiego.

Foto. Zygmunt Dobrosielski

ILUSTRACJE Z KSIĄŻKI