Skarbiec


Obiekty zabytkowe o bardzo wysokich walorach artystycznych i historycznych dokumentujące prawie tysiącletnią historię diecezji i 600 lat włocławskiej katedry. Są tu m.in. złota monstrancja fundacji biskupa Macieja Łubieńskiego, kielichy gotyckie, puszki, monstrancje, relikwiarze, w tym jeden ufundowany dla katedry przez królową Jadwigę, hermy z relikwiami, a także piękne kopie tzw. czary włocławskiej z X w. i relikwiarza bł. Salomei z XII w. Krzywula pastorału i kielich wyjęte z grobu budowniczego katedry Macieja z Gołańczy są niezwykłym świadectwem kultury materialnej XIV w.