Sień pałacu


Największa sala w muzeum o ciekawym sklepieniu – skrzyżowane dwie pary szerokich gurt, ze skromna dekoracją linearną.
Ekspozycję stanowią aparaty liturgiczne, a przede wszystkim zespół szat – ornaty renesansowe i barokowe, dalmatyki i kapy. Na ścianach kolekcja obrazów, m.in. Ukrzyżowanie Cerrea de Vivar z 1 poł. XVI w. oraz o pięknej kolorystyce Modlitwa w Ogrójcu.