Sarmatyzm


Portret trumienny – ten specyficzny i właściwy tylko dla polskiej nacji wytwór, jest widomym świadectwem ówczesnego, sarmackiego pojmowania odwiecznych praw życia i śmierci. Z portretu patrzą oczy, które już dawno zgasły, lecz oblicza te niosą splendor i dumę szlacheckiego stanu. Wyróżniają się portrety małżonków Sokołowskich z Zakrzewa.

W gablotach eksponowana jest część część dużej kolekcji medali pamiątkowych i okolicznościowych – medale upamiętniające wybitnych papieży, ważne wydarzenia z historii Polski i wybitnych Polaków. Uzupełniają ten zbiór najstarsze eksponaty gromadzone już przeszło sto lat temu dla przyszłego muzeum – krzyże celtyckie, małe rzeźby antyczne, monety z czasów, gdy Chrystus chodził po ziemi