Sala Maryjna


Obrazy o tematyce maryjnej eksponowane również jako przykład polskiej szkoły konserwacji, gdyż bardzo zniszczone „przywrócone” zostały ponownie do swojej pierwotnej funkcji. Urokliwe dwie rzeźby – feretron Matki Bożej z Dzieciątkiem i Matka Boska Skępska – ludowa.