Prehistoria i romanizm

Kilkadziesiąt naczyń glinianych oraz zbiór narzędzi krzemiennych pochodzi z rozległego obszaru diecezji kujawsko-kaliskiej. Gromadzone przez dziesiątki lat, znalezione niejednokrotnie przypadkowo podczas prac polowych, przekazywane do dworu lub na plebanię dotrwały do czasów współczesnych. Zbiór obejmuje naczynia różnego przeznaczenia o zróżnicowanej formie i wielkości. Są też jednostkowe przykłady kamiennych toporków oraz poroże ze śladami piłowania.
Prawdopodobnie z katedrami romańskimi stojącymi nad Wisłą należy wiązać płaskorzeźbione kamienne „Oko Opatrzności” i głowę kobiety (zwieńczenie kapitela kolumny)