Korytarz


To przede wszystkim wewnętrzny trakt komunikacyjny, ale i ekspozycja portretów osób duchownych jak i obrazów świętych. Godny najwyższej uwagi jest portret proboszcza katedralnego księdza Kwarcińskiego rysowany węglem przez Józefa Mehoffera w 1938 r.