Inkunabuł - książka


Stare dokumenty pergaminowe z pieczęciami, pięknie iluminowane inkunabuły o barwnych inicjałach oraz starodruki ukazujące rozwój technik tworzenie książek. Uwagę zwraca monumentalne dzieło OPERA OMNIA – zbiór kazań i pism których autorem jest kardynał Stanisław Hozjusz, czołowa postać kontrreformacji. Jest tu również kopia aktu erekcyjnego włocławskiego seminarium duchownego z 1569 r, wystawionego przez biskupa Stanisława Karnkowskiego.
Na ścianach portrety wybitnych biskupów kujawskich, m.in. Hieronima Rozrażewskiego, Macieja Łubieńskiego.