Koncert zespołu Trio Violforte

Trio Violforte

plakat_320x460

Trio Violforte to młody i dynamiczny zespół z Wiednia. Tworzy go troje absolwentów renomowanych uczelni muzycznych w Moskwie i Wiedniu: Magdalena Bednarek – skrzypce, Konstantin Zelenin – wiolonczela i Maria Kasznia – fortepian. Zespół doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem prof. Luca Monti, wybitnego pianisty Menahema Presslera i światowej sławy wiolonczelistki Natalii Gutman. Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą jest promowanie wybitnych utworów rzadko prezentowanych publiczności. Trio ma na swoim koncie liczne koncerty w Wiedniu. W czerwcu 2015 roku muzycy odbyli swoją pierwszą trasę koncertową w Polsce.

Program koncertu:

Wolfgang Amadeusz Mozart – Trio fortepianowe KV 564
Friedrich Cerha – Trio fortepianowe
Ivan Erod – Trio fortepianowe
Werner Pirchner – Heimat

KILKA  SŁÓW  O  ARTYSTACH

Maria Kasznia urodziła się w 1983 roku w Poznaniu. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła jako sześciolatka w Prayner Konservatorium w Wiedniu. W latach 1996-1997 studiowała w  Berlinie, potem  kontynuowała studia w Wiedniu (2000-2003).  W 2003 roku podjęła studia w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, które ukończyła w 2008 roku uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W latach 2007-2009 pracowała w charakterze akompaniatora w Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Kształciła się także w zakresie wokalistyki kameralnej. Swoje umiejętności stale doskonali na studiach podyplomowych we Włoszech, jak również na kursach mistrzowskich prowadzonych przez renomowanych pianistów i pedagogów. Brała udział w licznych konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Koncertowała w wielu miastach Austrii, Polski, Włoch, występując jako solistka i kameralistka.

Konstantin Zelenin urodził się w 1983 roku w Mińsku. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczął w wieku 6 lat. Po ukończonych z wyróżnieniem studiach w Gimnazjum Muzycznym  w Mińsku, otrzymał tytuł “Magister Artium” w Moskiewskim Konserwatorium. Od roku 2009 kontynuował studia na Universitat fur Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. W 2014 roku ukończył studia z wyróżnieniem w Konservatorium Privatuniversitat Wien.Jest stypendystą Specjalnej Fundacji Prezydenta Białorusi dla wybitnie utalentowanych młodych muzyków, a także laureatem nagród na międzynarodowych konkursach wiolonczelowych. Od 2010 roku występował z zespołem kameralnym o nazwie ATOUT, z którym koncertował w Musikverein w Wiedniu. Jako solista i kameralista występował w wielu krajach Europy. Koncertował  z Białoruską Narodową Orkiestrą, Narodową Orkiestrą Kameralną, Białoruską Symfoniczną Orkiestrą Radiową, Symfoniczną Orkiestrą w Rydze. W latach 2008 i 2009 uczył na Białoruskiej Akademii Muzycznej, a także w Muzycznym Gimnazjum i jednocześnie  Miejskiej Szkole Muzycznej w Wiedniu.

Magdalena Bednarek urodziła się w 1984 roku w Bydgoszczy. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, którą ukończyła w 2003 roku otrzymując nagrodę fundacji “Viva La Musica” za osobowość artystyczną. W tym samym roku rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W 2004 roku kontynuowała studia w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, które  ukończyła z wyróżnieniem w 2008 roku. W 2015 roku ukończyła studia magisterskie w Konservatorium Wien Privatuniversitat. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich. W latach 2006-2009 była członkiem  European Union Youth Orchestra, z którą występowała w najbardziej znanych salach koncertowych w Europie, podczas prestiżowych festiwali. Od 2008-2012 roku pracowała w Polskiej Orkiestrze Simfonia Iuventus dla wybitnie uzdolnionych młodych muzyków. Jako muzyk orkiestrowy współpracuje od 2013 roku z Wiedeńską Orkiestrą Symfoniczną, Salonową Orkiestrą Alt Wien i orkiestrą kameralną Camerata Polonia.