Forum Seniorów w Muzeum Diecezjalnym

SENIORZY  W  MUZEUM

forum_seniorow_logo

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku i działający w jej strukturach Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku są organizatorami I KUJAWSKO – POMORSKIEGO FORUM SENIORÓW, którego głównym celem obok wymiany doświadczeń będzie konsolidacja środowiska Seniorów, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej osób starszych oraz poszukiwanie różnych form artykułowania zainteresowań osób w wieku senioralnym.

Podczas  forum, które  odbędzie się 3 czerwca 2016 r. w Centrum Kultury Browar we Włocławku, przewidziano  wizytę we Włocławskim Muzeum Diecezjalnym. Uczestnicy Forum będą mieli okazję obejrzenia zbiorów muzealnych, które prezentują różne zabytki świadczące o materialnej przeszłości jednej z najstarszych diecezji w Polsce.