Byłem tu – Jezus. Wystawa fotografii.

bylem_tu_jezus_ikon

O WYSTAWIE

Wystawa jest owocem dwu wyjazdów studyjnych dla księży zorganizowanych przez Tygodnik Idziemy z ks. prał. Henrykiem Zielińskim, redaktorem naczelnym.

Na szlaku pierwszej wyprawy (2018 r.) – Śladami siedmiu Kościołów Apokalipsy – znalazły się: Akhisar (staroż. Tiatyra), Laodycea, Alasehir (Filadelfia), Sardes, Efez, Izmir (Smyrna), Pergamon oraz Stambuł (Bizancjum, Konstantynopol), Iznik (Nicea), Kolosy, Milet, Priene. Druga podróż (2019 r.) – Pielgrzymka śladami św. Pawła – wyznaczona była przystankami: Ankara, Nevsehir (staroż. Nysa w Kapadocji), Derinkuyu, Göreme, Antakya (Antiochia Syryjska), Samandag (Seleucja), Tars, Konya (Ikonium), Yalvac (Antiochia Pizydyjska).

Przewodnikiem, wykładowcą i kaznodzieją podczas obu wypraw był ks. prof. Waldemar Chrostowski - jeden z najwybitniejszych polskich biblistów, w latach 2003-2013 przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych UKSW w Warszawie, pierwszy Polak uhonorowany prestiżową Nagrodą Ratzingera. Komentarze do fotografii stanowiących niniej- szą wystawę zaczerpnięto z dwóch książek Księdza Profesora: „Między Synagogą a Kościołem” oraz „Entuzjazm i sprzeciw wobec Chrystusa”.

Autor zdjęć – ks. prał. dr Janusz Bartczak – jest absolwentem WSD we Włocławku, Anselmianum w Rzymie i UKSW w Warszawie; do niedawna kapelan ks. bpa Wiesława Meringa, obecnie dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej.

Podczas inauguracji będzie możliwość wsparcia działalności Caritas Diecezji Włocławskiej.