Biskupi włocławscy – dyplomaci na dworze Habsburgów

okład

 

Nakładem Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Austrii ukazała się dwujęzyczna publikacja pt.” Polscy dyplomaci w Wiedniu 1515 – 2015 Polnische Diplomaten In Wien”. Jest to książka zawierająca sylwetki 80 dyplomatów, którzy przez pięćset ostatnich lat reprezentowali w Wiedniu państwo polskie. Wśród nich znajdują się dwaj biskupi włocławscy Hieronim Rozrażewski i Krzysztof Antoni Szembek, którzy są także związani z naszym muzeum diecezjalnym.

rozr

 

 

 

Hieronim Rozrażewski (ok. 1546 – 1600) jako dyplomata odbył wiele poselstw na dwór Habsburgów, ale  jedno z nich było szczególnej wagi. Wraz z marszałkiem wielkim litewskim Albrychtem Radziwiłłem w 1592 r. był na dworze cesarskim, by sfinalizować układy o małżeństwo króla Zygmunta III Wazy z arcyksiężniczką Anną. Małżeństwo zostało zawarte, a biskup Rozrażewski włożył koronę na głowę Anny.

W naszym muzeum na ekspozycji stałej znajduje się portret en pied  (w całej postaci) biskupa Rozrażewskiego. Jest on reprodukowany  w publikacji.

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Antoni Szembek (1667 – 1748) pracował jako dyplomata w burzliwych czasach, gdy na tronie polskim zasiadał August II Mocny. Często przebywał w cesarskim Wiedniu wykonując różne zadania zlecone m.in. przez prymasa Stanisława Szembeka. Prawie półtora roku trwała misja, która w końcu w 1719 r. zakończyła się małżeństwem króla Augusta III z córką cesarza Józefa I, arcyksiężniczką Marią Józefą. Była to ostatnia księżniczka z rodu Habsburgów, która była królową Polski.

Biskup Krzysztof Antoni Szembek zbudował pałac, który dziś jest siedzibą włocławskiego muzeum diecezjalnego.