8 listopada 2016
aaa

Źródła kultury duchowej i materialnej Włocławka – wystawa część III

Wystawa Źródła kultury duchowej i materialnej Włocławka pomyślana została w sześciu kategoriach – wg planu ks. Prof. W. Kujawskiego. I tak archiwalia ułożone zostały w następujących […]
20 grudnia 2014

Prezentacja książki „Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku”

Bernadeta Iwańska-Cieślik jest absolwentką bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza […]